Renowned Speakers

Xinhang Shen

Xinhang Shen

NAC Geographic Products Inc., USA

J. Sanchez del Río Saez

J. Sanchez del Río Saez

Rey Juan Carlos University, Spain

Xuelian Meng

Xuelian Meng

Louisiana State University, , USA

Sherif Ishak

Sherif Ishak

Louisiana State University, USA

Hai Guo

Hai Guo

Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Yongwei Sheng

Yongwei Sheng

University of California, Los Angeles (UCLA) , USA

Yong Wang

Yong Wang

East Carolina University, USA, USA

Jason San Souci

Jason San Souci

Head of Data Services,
PrecisionHawk
, USA

Zhenlong Li

Zhenlong Li

University of South Carolina,, USA

Wataru Takeuchi

Wataru Takeuchi

The University of Tokyo Japan

Sydney Neeley

Sydney Neeley

Duke University,
, USA

Isabelle D. Wolf

Isabelle D. Wolf

University of New South Wales, Australia

Aiwu Zhang

Aiwu Zhang

Capital Normal University,
, China

Aruna Saxena

Aruna Saxena

Maulana Azad National Institute of Technology, India

Nguyen Hao Quang

Nguyen Hao Quang

Nha Trang University Vietnam

Binyam Tesfaw Hailu

Binyam Tesfaw Hailu

Addis Ababa University, Ethiopia

Rita

Rita

University of Science and Research, Iran